Bazë çimentoje IZOFLEX A

Bazë çimentoje IZOFLEX A

Bazë çimentoje dy komponentësh
Kategori:

Bazë çimentoje dy komponentësh

IZOFLEX A Material dy komponentësh, me bazë çimento dhe elastik i papërshkueshëm nga uji. KARAKTERISTIKAT I papërshkueshëm nga uji, me bazë çimento, dy komponentësh, me inerte të granulometrisë së përzgjedhur, aditivë të veçantë dhe polimere sintetike në dispersion uji. Nga përzierja e dy komponentëve do të përftohet një përzierje që mund të aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, në trashësi deri në 1mm për shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rrëshirave sintetike, garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet prej betoni, tullash dhe qeramike (të parapërgatitura). Pas ngurtësimit, krijon një shtresë hidroizoluese dhe elastike, e cila është rezistente ndaj agjentëve atmosferikë. FUSHA E APLIKIMIT Për vendosjen e membranave hidroizoluese para vendosjes së pllakave, të brendshme dhe të jashtme. Mbrojtje fleksibël dhe elastike ndaj ujit dhe lagështisë për sipërfaqet e betonit dhe suvasë. Hidroizolim dhe veshje mbrojtëse për sipërfaqet e betonit që i nënshtrohen agresionit kimik, si: kripëra antifriz, sulfate etj. Hidroizolim dhe nivelim elastik i suvave të plasaritura. Hidroizolim dhe veshje mbrojtëse për themelet e mureve. I pershtatshem per hidroizolimin e siperfaqeve te cilat i nenshtrohen vibrimeve dhe deformimeve te ndryshme. Hidroizolim i pishinave me beton të maturuar (mbi 6 muaj). PROCEDURA E APLIKIMIT Përgatitja e suportit Dyshemetë prej çimentoje në ballkone, tarraca dhe pishina. sipërfaqja e cila do të hidroizolohet duhet të ketë një pjerrësi të përshtatshme dhe të mos ketë vrima (vrimat duhet të mbulohen me FIBREN GP – 70). Nëse ka mbetje teli ose hekuri që dalin nga betoni ose muri, pritini ato në një thellësi 2-4 cm dhe më pas mbulojeni vrimën e hapur në mënyrën e përshkruar më sipër. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e thatë, e pastër, rezistente dhe e qëndrueshme. Për hidroizolimin e bodrumeve të vjetra në ndërtesat e vjetra, hiqni çdo suva ekzistuese deri në një lartësi 30 cm mbi nivelin e lagështisë dhe më pas vazhdoni siç përshkruhet më parë. Në rastet e mbivendosjes së pllakave IZOFLEX në pllaka qeramike ekzistuese, sigurohuni që ato të jenë ngjitur fort; më pas pastroni dhe përgatisni me kujdes sipërfaqen e dyshemesë së vjetër, fillimisht me një detergjent të përshtatshëm dhe më pas me FUGA CLEAN. Suvatë duhet të maturohen (7 ditë për çdo cm trashësi) me një ngjitje të përshtatshme në suport dhe duhet të kenë një rezistencë të mirë mekanike. Sipërfaqja që do të trajtohet duhet të jetë plotësisht e thatë, e pastër, rezistente dhe e qëndrueshme. Spërkateni sipërfaqen e cila do të izolohet me ujë, përpara aplikimit të IZOFLEX. APLIKIMI Hidhni komponentin B (lëng) në një enë të pastër dhe të përshtatshme; më pas shtoni ngadalë përbërësin A (pluhurin), duke i përzier mekanikisht. Përgatitja manuale e përzierjes nuk rekomandohet. APLIKIMI i materialit bëhet me furçë ose rul në disa shtresa, në varësi të mbrojtjes që duam të sigurojmë nga uji. Materiali aplikohet 1 mm për shtresë. Shtresa e mëposhtme aplikohet pasi shtresa e mëparshme të jetë tharë plotësisht. Pas aplikimit të materialit duhet ta mbroni atë nga temperaturat e larta, shiu etj. Në këndet lidhëse të dyshemeve dhe mureve ose në sipërfaqet me shumë ngjeshje dhe mikroplasaritje, IZOFLEX A ka nevojë për përforcim, d.m.th.: mbulim i sipërfaqeve. me një shirit rrjetë me fibra 10 cm, dhe nëse sipërfaqja është shumë e dëmtuar, atëherë mbulojeni plotësisht me rrjetë fibra xhami nga 65 – 125 gr për m2. Rrjeta përdoret edhe për pishina dhe tarraca.