Tifground

Tifground

Bazë e thellë pa ngjyrë për jashtë dhe brenda

Kategori:

Bazë e thellë pa ngjyrë për jashtë dhe brenda

Bazë e thellë pa ngjyrë për jashtë dhe brenda. Nuk përmban tretës dhe është rezistues ndaj lëndëve alkaline. Siperfaqja: Suva minerale, beton lyerje me dispersion. Përgaditja e siperfaqës: Siperfaqja duhet të jetë i qendrueshëm, i pastër, i thatë dhe pa yndyrë, dyllë, silikon dhe pluhur. Baza: REFIX Tifgrund ELF duhet holluar me ujë deri 3:1, dhe lyhet 1-2x duke u bazar ne natyrën e siperfaqes. Shtresa e siperfaqes: REFIX me dispersion për jashtë dhe brenda.