Ngjitës për blloka siporex RF 25

Ngjitës për blloka siporex RF 25

Ngjitës për blloka siporex
Kategori:

Ngjitës për blloka siporex

Ngjitës RF 25 me bazë çimento, për ngjitjen e paneleve termoizoluese EPS. KARAKTERISTIKAT – Ngjitje e lartë me nënshtresat minerale dhe panelet EPS – Punueshmëri shumë e mirë – Rezistente ndaj kushteve atmosferike FUSHA E PËRDORIMIT RF 25 është ngjitës me bazë çimento për ngjitjen e EPS (sistemeve të izolimit termik të jashtëm). RF 25 përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese EPS në objektet e reja, si dhe në ndërtesat ekzistuese që do të rinovojnë fasadat me sistem izolues. PROCEDURA E APLIKIMIT Përgatitja e sipërfaqes RF 25 ka ngjitshmëri shumë të mirë në sipërfaqe të tilla si mure, suva dhe sipërfaqe me bazë çimento të cilat duhet të jenë pa yndyrë, bitum, pluhur dhe substanca të tjera që ulin forcën ngjitëse. Para aplikimit, kontrolloni ngjitjen në llaçin ekzistues dhe veshjet e bojës. Në rast kontaminimi mikrobiologjik me kërpudha, myshk ose alga, sipërfaqja e fasadës duhet të pastrohet me furçë metalike dhe më pas të trajtohet me një tretësirë kundër këtyre mikrobeve. Muret e vjetra të suvatuara, llaçët e fortë dhe sipërfaqet e bojës duhet të gërryhen, më pas të lahen me presion uji dhe të lihen derisa të thahen plotësisht. Sipërfaqet me thithje të lartë uji, si muret e bëra nga blloqe betoni të ajrosur ose blloqe silikate duhet të trajtohen me astar BETON CONTACT dhe të lihen të thahen për të paktën 4 orë. APLIKIMI RF 25 duhet të derdhet në sasinë e përcaktuar në ujë të ftohtë dhe të pastër dhe duhet të trazohet me një trazues derisa të krijohet një përzierje homogjene. Llaçi i gatshëm për përdorim duhet të aplikohet me mistri përgjatë skajeve të panelit dhe një shirit 3 ÷ 4 cm i gjerë dhe afërsisht 8 cm i gjatë duhet të vendoset në disa pjesë të panelit. Menjëherë pas kësaj, paneli EPS duhet të fiksohet në mur me disa goditje të vogla. Siç dihet, llaçi i aplikuar, kur vendoset, duhet të mbulojë të paktën 40% të sipërfaqes së panelit. Në rastet e sipërfaqeve të suvatuara, mund të aplikohet përmes një mistrie me dhëmbëza, me 10 – 12 mm prerje. Panelet duhet të fiksohen fort me njëri-tjetrin, ashtu si një “mur me tulla”. Kur montohen panelet EPS, pas afërsisht 3 ditësh, çdo lloj pabarazie në nivelimin e paneleve eliminohet me letër gërryese dhe më pas përforcohet me spiranca muri plastike ose mekanike. Numri i ankorave në mur duhet të jetë minimalisht 4 copë për m² KONSUMI Konsumi i përafërt: Fiksimi i paneleve EPS: përafërsisht. 4.0 Kg/m2 Shtresa niveluese: përafërsisht. PAKETIMI 3,0 kg/m2 RF 25 ofrohet në thasë letre prej 25 kg. Jetëgjatësia – RUAJTJA 12 muaj pas datës së prodhimit, nëse produkti ruhet në ambalazh origjinal dhe në mjedis normal, i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe ngricave.