Ngjitës për Lesh guri dhe EPS RF 55

Ngjitës për Lesh guri dhe EPS RF 55

Ngjitës për Lesh guri dhe EPS

Kategori:

Ngjitës RF 55 për Lesh guri dhe EPS

Ngjitës RF 55 për Lesh guri dhe EPS, për ngjitjen e paneleve termoizoluese EPS. Ngjitje e lartë me nënshtresat minerale dhe panelet EPS – Punueshmëri shumë e mirë – Rezistente ndaj kushteve atmosferike. RF 55 është ngjitës me bazë çimentoje për ngjitjen e EPS, përdoret për ngjitjen e paneleve izoluese EPS në objektet e reja, si dhe në ndërtesat ekzistuese që do të rinovojnë fasadat me sistem izolues.