NGJITËS PËR STIROPOR EPS RF 35

NGJITËS PËR STIROPOR EPS RF 35

Ngjitës për Stiropor EPS
Kategori:

Ngjitës për Stiropor EPS

Ngjitësi për stiropor EPS është një produkt i përdorur për të lidhur shtresa të ndryshme të stiroporit EPS (polistiren ekspanduar) me sipërfaqe të ndryshme. Ky ngjitës është formuluar me materiale polimerike speciale, që e bëjnë atë shumë të fortë dhe të qëndrueshëm në lidhjen e sipërfaqeve të stiroporit. Ky produkt përdoret në ndërtimin e mureve me shtresa të ndryshme, vendosjen e tarracave dhe izolimin e objekteve të ndryshme. Ngjitësi për stiropor EPS është i lehtë për tu aplikuar dhe thahet shumë shpejt. Ai gjithashtu ofron një rezistencë të jashtëzakonshme ndaj ujit dhe temperaturave të larta dhe të ulëta. Në përdorimin e ngjitësit për stiropor EPS, sipërfaqet e stiroporit duhet të jenë të pastra dhe të thata për të siguruar një lidhje të fortë. Ngjitësi aplikohet në sipërfaqen e stiroporit me një pëlhurë ose me një top të poshtëm, dhe pastaj shtresa tjetër e stiroporit vendoset mbi të dhe shtypet për të siguruar një lidhje të qëndrueshme. Procesi përsëritet për çdo shtresë stiropor që duhet të lidhet me një tjetër. Në fund, ngjitësi për stiropor EPS thahet dhe bëhet i qëndrueshëm për të siguruar një mbajtje të fortë dhe të qëndrueshme për sipërfaqen e stiroporit.