Ngjitës për Stiropor EPS fibra RF 40

Ngjitës për Stiropor EPS fibra RF 40

Ngjitës për Stiropor EPS fibra

Kategori:

Ngjitës për Stiropor EPS fibra RF 40

RF 40 Llaç i përgatitur me bazë çimento gri dhe të bardhë, i përbërë nga Protland Çimento me cilësi të shkëlqyera, mbushës guri karbonat me granulometri të përzgjedhur, rrëshira sintetike dhe aditivë të veçantë, të cilët përmirësojnë punueshmërinë, ngjitjen dhe rrisin hidrofobicitetin e llaçit të thatë. FUSHA E PËRDORIMIT RF 40 shërben për ngjitjen e të gjitha llojeve të paneleve që përdoren përgjithësisht për realizimin e sistemeve termoizoluese, si: stiropor, grafit, panele me fibra minerale në mure tullash, beton ose llaç me bazë çimento. PROCEDURA E APLIKIMIT Përgatitja e sipërfaqes Mbështetësit duhet të jenë kompakt, të kalitur dhe të qëndrueshëm, pa çarje, vajra, bojëra ose pjesë të shkëputshme. Kontrolloni për të parë nëse tullat janë ngjitur mirë dhe nuk kanë pjesë që mund të shkëputen. Nëse ka pjesë të tilla, hiqini sipërfaqen e riparimit me llaç. Muret që janë të veshura me fino duhet të gërvishten për të verifikuar nëse sipërfaqja poshtë saj është lyer me bojëra të vjetra dhe të ngjitura keq, ose nëse ka pjesë të shkëputshme. Sipërfaqet me pluhur duhet të trajtohen me primer Tecnofix Liquid. Plasaritjet sipërfaqësore mund të mbyllen me RF 40, ndërsa çarjet e thella strukturore duhet të trajtohen në mënyrë që të eliminohen shkaqet dhe të mos përsëriten ato. Nëse sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e drejtë, ajo duhet të rrafshohet ose të bëhet drejt duke përdorur Tecnofix. APLIKIMI RF 40 Për të arritur një instalim të qëndrueshëm, përpara se të filloni të ngjitni panelet, është e nevojshme të rregulloni profilet metalike si lidhëse nivelimi. Për instalimet në sipërfaqe të parregullta, si mure tullash të pa suvatuara, ngjitësi aplikohet me mistri, duke e vendosur si shirit në skajet e kontureve anash të paneleve dhe disa pika në qendër të tij (ose duke formuar një X në qendër. i panelit) në një trashësi të caktuar në mënyrë që të kompensojë pabarazinë. Për aplikime në sipërfaqe të sheshta, rekomandohet përhapja e ngjitësit në të gjithë sipërfaqen e panelit përmes një mistrie me dhëmbëza (nga 8 deri në 10 mm). Kujdes duhet t’i kushtohet sipërfaqes së mbuluar me ngjitës, e cila duhet të jetë të paktën 40% e sipërfaqes totale të panelit. Panelet duhet të instalohen në drejtim horizontal, duke filluar nga poshtë dhe duke vazhduar lart. Kujdes për nyjet e paneleve; mos lini hapësira boshe ose pabarazi. Më pas, vazhdoni me fiksimin mekanik të spirancave të murit (për panelet e zakonshme 50 x 100 cm, rekomandohet të hidhni 8 pika ngjitëse për metër katror).