Ngjitës për pllaka RF 20

Ngjitës për pllaka RF 20

Ngjitës për pllaka
Kategori:

Ngjitës për pllaka RF 20

RF 20 Ngjitës me bazë çimento dhe fleksibël, për ngjitjen e pllakave qeramike, gres, porcelani etj. KLASIFIKIMI I PRODUKTIT RF 20 klasifikohet si C2TE S1 sipas EN 12004, çimento bazë C, 2 ngjitës me forcë ngjitëse të lartë, T rezistencë ndaj rrëshqitjes dhe E kohë të zgjatur pune dhe S1 si ngjitës fleksibël. KARAKTERISTIKAT – Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm – Për zona me lagështi – Punueshmëri e mirë – Për fiksimin e pllakave qeramike, gres, porcelani në sipërfaqe të forta. – Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në sipërfaqe gipsi, pasi janë trajtuar me RF PRIMER. – Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në pllaka të vjetra ekzistuese. – Për fiksimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelani në ngrohje nën dysheme. ZONA E PËRDORIMIT RF 20 përdoret për vendosjen e pllakave qeramike, gres dhe porcelani, si dhe pllaka të dimensioneve të ndryshme në sipërfaqe të ndryshme si: beton, veshje izoluese, çimento, suva, pllaka të vjetra etj. Ky produkt është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. RF 20 mund të aplikohet edhe në sipërfaqe të deformueshme, si p.sh.: pllaka gipsi ose druri, ngrohje nën dysheme, kur është i përforcuar me aditiv FLEXIT; ky aditiv përmirëson parametrat teknikë të ngjitësit. PROCEDURA E APLIKIMIT Përgatitja e sipërfaqes Suportet tradicionale me bazë çimento duhet të kenë një kohë maturimi të mjaftueshëm prej (28 ditë në temperaturë 23°C dhe U.R 40%). Mbështetësit duhet të jenë të sheshta dhe të qëndrueshme, në funksion të përdorimit të synuar. Mbështetja ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër dhe pa materiale të jashtme RF 20 si: bojëra, vajra, llaqe, materiale kundër ngjitjes. Pastrimi bëhet mekanikisht ose manualisht. Para aplikimit të produktit, suvatë duhet të kenë një kohë maturimi të paktën 1 javë për 1 cm trashësi. Mbështetësit duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshëm, në funksion të përdorimit të synuar. APLIKIMI Për një aplikim më të mirë të produktit dhe për një shtrirje të mirë dhe të njëtrajtshme të tij në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet që fillimisht ta vendosni produktin mbi suport përmes tehut të drejtë të mistrit dhe më pas përmes pjesës së saj me dhëmbëza. Produkti duhet të aplikohet me një mistri të përshtatshëm, në varësi të llojit dhe dimensioneve të pllakës. Rekomandohet që pas shtrimit të pllakës, të bëni presion në mënyrë që pjesa e pasme e pllakës të ngopet plotësisht. Kushtet e veçanta, si: temperaturat e larta ose erërat e forta, dielli ose nënshtresat me një përthithje të lartë uji, ndikojnë negativisht në performancën e produktit dhe madje mund të ulin ndjeshëm kohën e përhapjes dhe korrigjimit. Për të shmangur këto probleme, rekomandohet spërkatja e suportit me ujë përpara aplikimit të ngjitësit ose trajtimi i tij me astar RF PRIMER. Sidoqoftë, në çdo rast, përpara se të vendosni pllakat, është e rëndësishme të kontrolloni nëse ngjitësi ka krijuar një “lëkurë”. Në raste të tilla, ju duhet të ripërhapni ngjitësin në mënyrë që të riaktivizoni forcën e tij ngjitëse. Duhet të shmangni derdhjen e ujit mbi ngjitësin i cili ka krijuar një “lëkurë” (është ngurtësuar) sepse në një rast të tillë krijohet një shtresë antingjitëse.