Silicon Plaster 25kg

Silicon Plaster 25kg

Veshje dekorative e gatshme me bazë Silikat-Silikon për përdorim të fasadave dhe sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme.

Kategori:

Veshje dekorative e gatshme me bazë Silikat-Silikon për përdorim të fasadave dhe sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme

Veshje dekorative e gatshme për përdorim me bazë Silikat-Silikon që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme. Esh- të një produkt ekologjikisht i testuar.Bën të mundur ajrosjen e murit dhe parandalimin e mykut. KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME •Formon një strukturë të qëndrueshme •Mbyll plasaritjet e suvave me bazë çimento–gëlqere •Karakterizohet nga një kohë e gjatë pune. •Produkt i thjeshtë për tu aplikuar FUSHA E APLIKIMIT I përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mirë hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT Produkti është i gatshëm për përdorim. APLIKIMI i produktit mund të realizohet në mënyrë manuale nëpërmjet një mallë. Menjëherë mbas aplikimit të produktit në suport, bëhet rrafshimi i tij me një një mallë plastike dhe punohet në drejtimin horizontal, vertikal ose rrethore në varësi të efektit estetik që dëshiron të realizosh TË DHËNA TË RËNDËSISHME •Gjatë aplikimit të produktit duhet patur kujdes që temperatura e am- bjentit të jetë më lartë se 5°C. •Në prani të temperaturave të larta produkti mbas aplikimit duhet të spërkatet me ujë për të mënjanuar humbjet e ujit. •Gjatë aplikimit të produktit duhet pasur kujdes duke më njanuar kon- taktin e fytyrës me produktin është produkt I klasifikuar si irritues në kontakt me fytyrën.