Decor Plaster 25kg

Decor Plaster 25kg

Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme


Kategori:

Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme

Veshje dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme. KARAKTERISTIKAT – Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. – Rezistencë e lartë ndaj kushteve atmosferike. – Punueshmeri e mirë. – Formon një struktërë të qëndrueshme dhe jetëgjatë. FUSHA E PËRDORIMIT Decorplaster është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret dhe për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç çimento ose llaç themelor termoizolues. PROÇEDURA E APLIKIMIT Suporti ku do të aplikohet Decorplaster paraprakisht duhet të pastrohet nga pluhurat si edhe mbetjet e naftës, vajrave verniqeve, dylli dhe nga materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, verniqeve, dyllit apo ma- terialve kundër ngjitjes realizohet mekanikisht ose në mënyrë manuale. Përpara aplikimit të Decorplaster suporti duhet të nivelohet me astarin e thatë. Suportet duhet të jenë të sheshta dhe mekanikisht të qëndrueshme në funksion të qëllimit të përdorimit JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA 12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në ambalazh origjinal të pahapur dhe i mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit dhe nga ngricat .